Buku Rgister Perkara

Buku Register Perkara

 

Informasi Buku Register Perkara

Buku Register Induk Perkara memuat seluruh data perkara baik tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali, hingga eksekusi. Buku ini berfungsi sebagai buku bantu yang mencatat perjalanan perkara sehingga memudahkan pencarian  data perkara yang diterima, diputus, dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Buku Register di Kepaniteraan Perdata terdiri dari:
1. Register Induk Perkara Gugatan
2. Register Induk Perkara Permohonan
3. Register Permohonan Banding
4. Register Permohonan Kasasi
5. Register Permohonan Peninjauan Kembali
6. Register Eksekusi

7.Register Penyitaan barang tidak bergerak

8. Register surat kuasa khusus

9. Register eksekusi

10. Register akte cerai

11. Register Perkara Jinayah ( Khusus bagi Mahkamah Syariyah di wilayah Aceh Nangroe Darussalam)

12. Register Ekonomi Syariah

13. Register Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah

14. Register Mediasi