Kenaikan Pangkat

Kenaikan Pangkat

Persyaratan
* Kenaikan Pangkat Reguler
1. Foto copy sah Keputusan Pengangkatan CPNS (untuk kenaikan pangkat pertama kali).
2. Foto copy sah Keputusan Pengangkatan PNS (untuk kenaikan pangkat pertama kali).
3. Foto copy sah Surat Tanda Lulus Latihan Prajabatan (untuk kenaikan pangkat pertama kali).
4. Foto copy sah Surat Perintah Melaksanakan Tugas (untuk kenaikan pangkat pertama kali).
5. Foto copy sah keputusan pangkat terakhir.
6. Foto copy sah Kartu Pegawai (Karpeg).
7. Foto copy sah penetapan NIP baru.
8. Foto copy sah STTB/Ijazah dan transkrip nilai.
9. Foto copy sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 tahun terakhir.
10. Foto copy sah Surat Tugas Belajar bagi PNS yang sedang tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
11. Foto copy sah surat penugasan bagi yang dipekerjakan/diperbantukan di luar instansi induknya dan tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
12. Foto copy sah keputusan pangkat dan jabatan terakhir atasan langsung.
13. Foto copy sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) bagi PNS yang pindah golongan.
14. Daftar Riwayat Pekerjaan.
* Kenaikan Pangkat Pilihan (bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu)
1. Foto copy sah Keputusan Pengangkatan CPNS (untuk kenaikan pangkat pertama kali).
2. Foto copy sah Keputusan Pengangkatan PNS (untuk kenaikan pangkat pertama kali).
3. Foto copy sah Surat Tanda Lulus Latihan Prajabatan (untuk kenaikan pangkat pertama kali).
4. Foto copy sah Surat Perintah Melaksanakan Tugas (untuk kenaikan pangkat pertama kali).
5. Foto copy sah keputusan pengangkatan jabatan baru dan jabatan lama beserta Berita Acara Pelantikannya.
6. Foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional (untuk kenaikan pangkat pertama kali).
7. Foto copy sah keputusan kenaikan jabatan fungsional.
8. Foto copy sah keputusan pangkat terakhir.
9. Foto copy sah Kartu Pegawai (Karpeg).
10. Foto copy sah STTB/Ijazah dan transkrip nilai.
11. Foto copy sah penetapan NIP baru.
12. Foto copy sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 tahun terakhir.
13. Asli Penetapan Angka Kredit baru beserta Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan foto copy sah Penetapan Angka kredit lama bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
14. Foto copy sah keputusan pangkat dan jabatan terakhir atasan langsung.
15. Foto copy sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) atau Surat Tanda Lulus Diklatpim III/IV atau Ijazah Sarjana/Pasca Sarjana bagi PNS yang pindah golongan.
16. Daftar Riwayat Hidup bagi PNS yang akan naik pangkat dalam golongan/ruang IV/c ke atas.
17. Daftar Riwayat Pekerjaan.
* Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah
1. Foto copy sah Keputusan Pengangkatan CPNS (untuk kenaikan pangkat pertama kali).
2. Foto copy sah Keputusan Pengangkatan PNS (untuk kenaikan pangkat pertama kali).
3. Foto copy sah Surat Tanda Lulus Latihan Prajabatan (untuk kenaikan pangkat pertama kali).
4. Foto copy sah Surat Perintah Melaksanakan Tugas (untuk kenaikan pangkat pertama kali).
5. Foto copy sah STTB/Ijazah dan transkrip nilai.
6. Foto copy sah Surat Ijin Belajar/Tugas Belajar.
7. Foto copy sah keputusan pangkat terakhir.
8. Foto copy sah Kartu Pegawai (Karpeg).
9. Foto copy sah penetapan NIP baru.
10. Foto copy sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 tahun terakhir.
11. Asli Surat Keterangan Uraian Tugas yang dibebankan kepada PNS yang bersangkutan.
12. Foto copy sah Surat tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah kecuali bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
13. Foto copy sah keputusan pangkat dan jabatan terakhir atasan langsung.
14. Daftar Riwayat Pekerjaan.