Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Amurang

PROFIL PANITERA MUDA PERMOHONAN

WARDAH

Nama Wardah Hamzah, S.H.I
NIP 19790409 199803 2 001
Tempat, Tanggal lahir Gorontalo, 09 April 1979
Pangkat / Gol. Ruang  Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan Panitera Muda Permohonan

Selengkapnya......